Reference


Reference

 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Compedium s.r.o. (SeverníČechy.info)
 • Česká rada dětí a mládeže
 • Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.
 • Junák – svaz skautů a skautek ČR
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Královéhradecký kraj
 • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 • Městská knihovna v Praze
 • Národní institut dětí a mládeže
 • NROS
 • Outward Bound – Česká cesta s.r.o.
 • Prázdninová škola Lipnice
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Transparency International – Česká republika, o.p.s.
 • WPB Capital, spořitelní družstvo
 • Západočeská univerzita v Plzni